KROCKSKADOR

VI BRYR om bilar.

ALLA BILAR

Vid skada

Om du är offer för skadan:
1. Ta upp uppgifter av den andre parten så som reg.nr, namnet på föraren samt telefonnummer, och vilket försäkringsbolag motparten har
2. Be motparten göra en skadeanmälan till sitt försäkringbolag.
3. Ring 06 2241705 eller kom direkt till oss för skadekontroll.

Om skadan inträffade för dig:
1. Meddela skadan till ditt försäkringsbolag
2. Ring 06 2241705 eller kom direkt till oss för skadekontroll

Vi kan även hjälpa dig med skadeanmälan och sköta kontakten med ditt försäkringsbolag. Vi samarbetar med alla försäkringsbolag.

Kom ihåg! Du som bilägare har rätt att bestämma var din bil ska repareras.
Då du lämnar in anmälningen av skada till försäkringsbolaget, gör det gärna via internet för snabbaste behandling av ärendet.
Här nedan på sidan hittar du direktlänkar till ditt försäkringsbolag.

Krockskador

Om olyckan är framme och ditt fordon har blivit utsatt för en krockskada utför vi reparationer som behövs.

Vi genomför skadeinspektionen så fort bilen når vår verkstad för att snabbt komma igång med skadereparationen. Vi har ett CABAS beräkningsprogram som är godkänt av försäkringsbolag.